Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Takstudvalget

Kommissorium for Takstudvalget

Udvalgets sammensætning
Udvalget består af 2 medlemmer udpeget af Provstiudvalget af dets midte samt personligt udpeget kirkeværge H.P. Schmidt, Himmelev, kirkegårdsleder Rasmus Juhl Christoffersen, Roskilde Kirkegårde.

Udvalget konstituerer sig med formand og en kontaktperson, der vælges blandt et af de to provstiudvalgsmedlemmer

Udvalget kan med godkendelse fra Provstiudvalget suppleres med et eller flere medlemmer.

Udvalgets opgaver
Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget om takster og vedtægter for kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, herunder

  • Årlig opdatering af det allerede eksisterende brugerark
  • Indstilling til Provstiudvalget om det kommende års takster.

Godkendt af Provstiudvalget (2017-2021) den 9. januar 2018.

Medlemmer af Takstudvalget pr. januar 2019:

Hans Peter Schmidt (Kirkeværge, Himmelev)                              
Rasmus Juhl Christoffersen (Kirkegårdsleder, Roskilde kirkegårde)                                
Henning Hansen (PU)                                    
Erik Larsen (PU)