Ledig stilling som Specielkonsulent (provstisekretær)

Roskilde Domprovsti søger specialkonsulent (provstisekretær) til ansættelse pr. 1. august 2019

Roskilde Domprovsti består af 17 sogne beliggende i Roskildeområdet. Provstiet har til opgave at fremme kirkens liv og vækst og at skabe gode vilkår for menighedsråd, præster og andre ansatte i provstiet. Provstiet er bemandet af domprovsten og specialkonsulenten.

Specialkonsulenten betjener det politisk valgte provstiudvalg, hvis hovedopgave er at godkende menighedsrådenes budgetter, at fordele kirkeskatten mellem sognene og at foretage prioritering af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder ved kirker, kirkegårde og øvrige bygninger i provstiet. Domprovsten er formand for provstiudvalget, der desuden består af 8 valgte medlemmer.

Specialkonsulenten er endvidere sekretær for provsten og varetager den administrative sagsbehandling, der knytter sig til provstiets og provstens opgaver.

Specialkonsulentens opgaver:

Betjening af provstiudvalget

 • Udarbejder dagsorden til provstiudvalgets møder (elektronisk dagsordensystem)
 • Fører beslutningsprotokol over provstiudvalgets møder
 • Er ansvarlig for opfølgning på de beslutninger, provstiudvalget træffer
 • Tovholder på projekter, der er besluttet af provstiudvalget, som involverer fx præster og menighedsrådsmedlemmer fra sognene

Økonomiopgaver

 • Er ansvarlig for provstiets overordnede økonomistyring, herunder udarbejdelse af samlet budget og kontakt til kommunen
 • Varetager ajourføring af model for tildeling af ligningsmidler til sognene
 • Varetager kontakten til menighedsrådene i forhold til godkendelse af budget og regnskab samt kvartalsvis budgetopfølgning
 • Varetager bogføring
 • Er sekretær for provstiets økonomiudvalg; en gruppe under provstiudvalget, der involveres i sagsforberedelse vedr. økonomisager

Bygningssager

 • Er ansvarlig for tilrettelæggelse af synsforretninger og provstesyn
 • Er kontaktperson mellem menighedsråd og provstiudvalg ved gennemførelse af større byggesager
 • Varetager kontakten til provstiets bygningskonsulent
 • Er sekretær for provstiets bygningsudvalg; en gruppe under provstiudvalget, der behandler
 • synsrapporter fra bygninger i provstiet

Administrativ sagsbehandling

 • Ansvarlig for den administrative sagsbehandling i provstiet. Dvs. administrative opgaver på provstens og provstiudvalgets kompetenceområde
 • Er ajour med kirkelig lovgivning og øvrige bestemmelser med betydning for provstiets og menighedsrådenes virksomhed – sikrer formidling herom
 • Ansvarlig for provstiets journal
 • Ansvarlig for provstiets hjemmeside, har funktion som webredaktør

Opgaver i relation til præster

 • Varetager den daglige kontakt til præster i forbindelse med ferie, befordringsafregning, sygdom mv.
 • Bistår provsten ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og arrangementer bland præster i provstiet

Vi forventer, du

 • Aktivt vælger at arbejde i folkekirken og engagerer dig i folkekirkens liv og vækst
 • Har en lang eller mellemlang videregående uddannelse gerne inden for offentlig forvaltning
 • Har minimum 3 års erhvervserfaring og gerne erfaring med betjening af et politisk råd/udvalg
 • Er faglig dygtig, selvstændig og kan håndtere og prioritere mellem mange forskellige opgaver
 • Fungerer i – og kan facilitere samarbejde mellem mange forskellige typer samarbejdspartnere
 • Er serviceminded, venlig og imødekommende ved henvendelser til provst og provstiudvalg

Vi tilbyder

 • Et spændende arbejdsfelt med tilknytning til mange lokalt valgte menighedsrådsmedlemmer og frivillige i folkekirken
 • Stor selvstændighed i arbejdets tilrettelæggelse
 • Et velfungerende og imødekommende provstiudvalg
 • En udviklingsorienteret og open minded provst

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer pr. uge efter OAO-S fællesoverenskomsten mellem staten og HK Kontor på Domkirkepladsen 4, 4000 Roskilde i tilknytning til provstens kontor og bolig.

Arbejdstid fortrinsvis inden for almindelig arbejdstid. I gennemsnit 2 til 3 gange pr. måned må påregnes møder sen eftermiddag eller aften på hverdage. I sjældne tilfælde forudsættes deltagelse i aktiviteter på lørdage samt søn- og helligdage.

Som led i ansættelsen gennemføres den obligatoriske uddannelse af provstisekretærer ligesom specialkonsulenten forudsættes at deltage i årsmøde i landsforeningen af provstisekretærer.

Der er 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, tlf. 29868751

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til roskilde.domprovsti@km.dk

Ansøgningsfrist den 7. juni 2019
1. runde samtale finder sted d. 16. juni om eftermiddagen. 2. runde d. 21. juni om formiddagen.

Ophavsret: