Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Synsudvalget

Kommissorium for Synsudvalget

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 3 medlemmer udpeget af Provstiudvalget af dets midte.
Udvalget kan med godkendelse fra Provstiudvalget suppleres med et eller flere medlemmer.

Udvalgets opgaver
Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget i forbindelse med indkomne synsrapporter,  herunder

  • Medvirken i provstesyn tilstræbes med mindst et medlem af Synsudvalget
  • Gennemgang af indkomne synsrapporter særligt med henblik på gennemførelse af de synsudsatte arbejder i kronologisk rækkefølge (ældste mangler udbedres som hovedregel først)
  • Udvalget har kompetence til sagsbehandlende dialog med menighedsråd og evt. præsternes tillidsrepræsentant.

Godkendt af provstiudvalget (2017-2021) den 9. januar 2018

Medlemmer af Synsudvalget under PU, 2018-2021

Anne Rosendal
Freddy Lund Petersen
Henning Hansen