Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkestatistik

SKAL OPDATERES FOR SÅ VIDT ANGÅR DATA FRA 2017-2018

 

Den 1. januar 2015 var der 4.413.825 medlemmer af folkekirken. Det var 78,4% af de i alt 5.627.235 indbyggere i Danmark.

I Roskilde Domprovsti boede der 84.880 den 1. januar. 2015. 77% af befolkningen er medlemmer af folkekirken. 
Det største provsti Danmark er Amagerbro Provsti med 132.177 indbyggere. Men i dette provsti er kun 77.945 medlemmer af folkekirken. 
Det mindste er Sydthy Provsti med 13.998 beboere. Her er til gengæld 89% med i folkekirken. Vi er det 19. største provsti i landet. Vi er det næststørste Domprovsti. Aarhus har 89.530 indbyggere.

Medlemsprocenten er siden 2007 faldet med 3,4%, hvilket svarer til et fald på 0,425% om året. Antallet af medlemmer er ikke faldet, men steget lidt, fordi der hele tiden er flyttet nye mennesker til Roskilde.
Der er forskel på medlemsprocenten i Roskilde Kommune. I Svogerslev og Gadstrup er 86% med i folkekirken. I Roskilde Domsogn drejer det sig kun om 72%. 

Der er 17 sogne i provstiet. Det største er Domsognet, det mindste er Ørsted Sogn. Der er 12 pastorater og 13 menighedsråd.
Så kan man sige, at den lave medlemsprocent skyldes, at vi har så mange med andre religioner i midtbyen. Men det er ikke hele forklaringen. Der 9,8% af kommunens indbyggere, som har et andet oprindelsesland. 

Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er muslimer eller har en anden ikke-kristen religion. Flertallet af de flygtninge og indvandrere, som kommer til Danmark, er kristne. 
Som en kuriositet kan det siges, at både borgmesteren og jeg er født i Canada. Det giver os et andet oprindelsesland.
Vi er mange i Roskilde fra 40 år og opefter. Men vi er også mange på 20 år, hvilket måske også hænger samen med, at Roskilde er en uddannelsesby. 
Vi ligger under landsgennemsnittet, når det drejer sig om de helt små og de trediveårige. Det er forholdsvist dyrt at erhverve fast ejendom i byen. Måske er det derfor, unge familier venter lidt, før de flytter til Roskilde eller tilbage til Roskilde.
De over 40 årige tjener til gengæld godt. Lollands Kommune har for eksempel en gennemsnitsindkomst på 249,6000 kroner. Vi er lidt rigere end gennemsnittet i Roskilde med 324.935 kroner, men vi hører slet ikke til de ekstremt velhavende kommuner som Gentofte med 512.190 kroner. 
Og det er nok meget sundt. Det er vigtigt at kende indtægten, fordi den danner basis for udskrivningen af kirkeskat.

Der er født færre børn gennem de seneste år. Den allersidste statistik viser dog, at der i 2014 døde færre og fødtes flere i Danmark end i foregående år. Men i Roskilde faldt tallet fra 2007 fra 882 til 696, altså et fald på 21%. Til trods for, at indbyggertallet i samme periode steg 5,8%.
Der blev født 745 børn i 2014. 76% af disse børn blev døbt. 
Det svarer jo meget godt til procentdelen af folkekirkemedlemmer. Det er svært at beregne den præcise dåbsprocent, fordi mange børn fra andre kommuner bliver døbt i Roskilde Domprovsti.  
Dåbsprocenten er faldet i de senere år. På stiftsplan er den således siden 2007 faldet fra 92,4% til 88%. På landsplan er der sket et fald fra 73% i 2007 til 66% i 2012. I Amagerbro Provsti – nævnt oven for – er det kun 37,5%, der bliver døbt i provstiets egne kirker.

Der var 676 begravelser/ bisættelser. Af disse var 106 uden gejstlig medvirken. Det giver en fordobling i forhold til 2006. Det betyder, at 15,8% af de døde begraves uden gejstlig medvirken.
Det drejer sig ikke kun om mennesker, som ikke er medlem af folkekirken, men de pågældende Folkekirkemedlemmer selv eller deres pårørende har besluttet, at der ikke skulle være en kirkelig handling. Det sidste er svært at kontrollere.

Antallet af vielser er også faldet, selvom det svinger en del. Men et faktum er det, at 2006 blev gift eller velsignet 255 i provstiets kirker. I 2013 drejede det sig om 161.
Det sværeste at sige noget om er antallet af konfirmationer. Roskilde Kommune har mange privatskoler. Og de fleste elever herfra konfirmeres i provstiet, især i Domkirken. 
Så her viser statistikken overaske nok, at i 2006 var 667 konfirmation i 2013 var der 842. Noget kan skyldes, at man har fået mere præcise indberetningsmetoder. Det er ikke mere præsten eller kordegnen, der skal fortælle eller glemme at fortælle, hvor mange konfirmationer, der har været.

Hvad kan man lære af statistik? I Københavns Domprovsti tager man konsekvensen af den meget lave dåbsprocent og besøger medlemmer af dolkekirken med nyfødte børn. Vi har en tendens i Folkekirken til at sige, at det går jo nok. 

Og det kan det også gøre mange år endnu. Men jeg mener, at det forholdsvis præcise talmateriale vi har, må få os til at spørge.Hvad kan vi gøre for at blive en bedre kirke og nå vores sognebørn, både medlemmer og ikkemedlemmer? 

Vi kan lære af vores naboer. Den svenske kirke blev løsrevet fra Staten i 2003. Siden da er medlemsprocenten faldet fra 79,6% til 65,9%. 

I Slesvig-Holsten på den anden side af grænsen er 60% af befolkningen med i de traditionelle landskirker. I Mecklenburg-Vorpommern, som på en klar dag kan ses fra det sydlige Danmark, er det kun 21%, som er medlemmer af en kirke. 
Og det er bestemt ikke, fordi vores nabokirker er inaktive eller mindre kristne.

Tekst Jens Arendt, domprovst