Mødedatoer

Provstiudvalget holder 11 ordinære møder om året, juli måned undtaget.
 

For at PU kan yde det enkelte menighedsråd og de sager, der måtte komme, en så retfærdig og god behandling som mulig, skal eventuelle sager til behandling i PU være provstikontoret i hænde senest 8 dage forud for et PU-møde. Sager, der kommer senere, tages først op den efterfølgende måned.

Mødedatoer for Provstiudvalget i 2019, ordinære møder samt budgetsamråd

Januar:          9.1.19            kl. 18

Februar:        6.2.19            kl. 18

Marts:           19.3.19           kl. 18

April:             11.4.19            kl. 18

Maj:               14.5.19             kl. 18

Juni:                  7.6.19             kl. 15

August:         14.8.19             kl. 18

September:   10.9.19          kl. 18

Oktober           9.10.19          kl. 18            

November    12.11.19         kl. 18

December       6.12.19          kl. 15

Budgetsamråd

               26. marts, Forberedende budgetsamråd, kl. 19.00 – 21.00

               27. august, Budgetsamråd, kl. 19.00

Mødedatoer for Provstiudvalget i 2018, ordinære møder samt budgetsamråd

Ordinære møder                                

9. Januar,  kl. 18.00     

6. Februar, kl. 18.00

15. Marts, kl. 17.00                                                 

4. April, kl. 16.00 – 18.00                                                       

1. Maj, kl. 18.00

15. Juni,  kl. 15.00 – 18.00

14. August, kl. 18.00                                                

4. September,  kl. 18.00                                                

2. Oktober, kl. 18.00

6. November, kl. 18.00     

7. December, kl. 15.00 – 18.00

Budgetsamråd

               4. April, Forberedende budgetsamråd, kl. 19.00 – 21.00

               28. August, Budgetsamråd, kl. 19.00

 

 

Ophavsret: