Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Grøn Kirke

Grøn Kirke er et initiativ i det danske kirkeliv, som tager fat i de klima- og miljømæssige sider af kirkens liv, og vier dem den opmærksomhed, som vi i dag ved, at de bør have. I hele Danmark er der i skrivende stund 193 grønne kirker, som udgør et netværk, hvor kirkerne ved at gennemgå en ”tjekliste” har fundet sig selv grønne, men i øvrigt udfolder deres grønne kirkelighed, som de selv ønsker det. Håbet er at nå 200 grønne kirker i 2018.

De grønne kirker modtager løbende nyhedsmails fra initiativgruppen, som har adresse og sekretær hos Danske Kirkers Råd. Nyheds mails’ene indeholder alt fra informationer om nye grønne kirker over forslag til lokale tiltag, inspirationsmateriale og liturgisk materiale, til klummer og udblik til det internationale grønne kirkeliv og COP-processen omkring FN’s klimatopmøder, hvor mange kirker og kirkelige organisationer er aktive.

I skrivende stund er vi 50 grønne kirker i Roskilde stift, heraf tre i Roskilde Domprovsti, nemlig kirkerne i Syv, Himmelev og Sankt Jørgensbjerg. Her har menighedsrådene afgjort med sig selv, at deres kirke skulle være en grøn kirke.

Ønsker et menighedsråd at blive grøn kirke sker det ved, at de downloader ”tjeklisten” fra Grøn Kirkes hjemmeside, www.gronkirke.dk. Tjeklisten har 48 punkter inden for 6 kategorier. På et menighedsrådsmøde gennemgår man listen, og når man kan sætte kryds ved mindst 25 punkter med mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som Grøn Kirke. Der følger en vejledning med til tjeklisten, som giver baggrundsinformation omkring de forskellige punkter. Let og enkelt!

Roskilde Stift er et grønt stift. Stiftsadministrationen er ”Grøn Kirkelig Organisation”, og stiftsrådet har et udvalg vedrørende Grøn Kirke, hvis opgave det er at fremme arbejdet for Grøn Kirke i stiftet, herunder i Domsognet.

Af aktuelle tiltag skal nævnes tre ting:

1. Inspirationsmaterialet Det bæredygtige alterbord, som er tilgængeligt både på nettet og i form af en lille, gratis bog på 32 sider.

2. Den toårige konsulentordning i stiftet, som Roskilde Stiftsråd har bevilget Grøn Kirke, og som især fokuserer på kirkegårdene, som mange steder og af flere årsager er inde i forandringsprocesser.

3. Den årlige grønne gudstjeneste i Domkirken, som altid ligger i slutningen af september, med deltagelse af biskop, provst og præster fra området. September er ”skabelsestid” i de grønne kirker som i store dele af det kirkelige Europa, en tid, hvor klima og miljø, skabelse og natur sættes i centrum af det kirkelige liv. 

Men Grøn Kirke har også mange andre jern i ilden, som man kan læse om på Grøn Kirkes hjemmeside: http://www.gronkirke.dk/

Grøn Kirke samler og beskriver de initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi giver også inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen - både i den daglige praktiske hverdag og f.eks. i gudstjenestesammenhænge.