Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Skoletjenesten SKIBET

Folkekirkens skoletjeneste (for Roskilde, Lejre og Greve-Solrød provstier /kommuner) kaldes SKIBET og er en folkekirkelig skoletjeneste for alle folke-og privatskoler i området, for 0.-10. klasses elever.

Formålet er at inspirere lærere og elever med nye ideer til kristendomsundervisningen, herunder udarbejdes der undervisningsmaterialer og koordineres undervisningsforløb for faget 'kristendomskundskab/religion', med mulighed for inddragelse af andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projekt-/undervisningsforløb. SKIBETs undervisningsmaterialer udarbejdes på skolernes præmisser.

SKIBETs økonomi fastlægges af de samarbejdende menighedsråd ved de endelige budgetsamråd respektivt i provstierne, og godkendes af provstiudvalgene.

Der vælges en bestyrelse, med formand, næstformand og kasserer, der bl.a. udarbejder budgetforslag. Samarbejdsaftalen indgåes for 4 år ad gangen, og nedfældes i en samarbejdsaftale.

Jf. Skibets hjemmeside:

Tanken om skole-kirke-samarbejdet udspringer af, at der i Folkeskolens formålsparagraf fra 2013 står i §1: "... at skolen skal gøre "dem (eleverne) fortrolige med dansk kultur og historie". Folkekirken er i denne sammenhæng er en helt naturlig og oplagt samarbejdspartner i forhold til den del af kulturen og historien, som udspringer af kristendommen.

Alle undervisningsmaterialer og projekter for indskolingen, mellemtrinnet såvel som udskolingen tager afsæt i gældende Fælles Mål for de fag, der indgår. 

Skoletjenesten afholder hvert år repræsentantskabsmøde i maj måned, og i 2018 finder den sted torsdag den 3. maj fra kl. 19:00.

Jf. vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Roskilde Domprovsti om finansiering om en fælles skoletjeneste, jf. :

Jf. endvidere: http://www.fs-skibet.dk/

 

Samarbejdsaftale: Klik her for samarbejdsaftalen