Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

ChurchDesk

I 2013 beslutter man på budgetsamrådet i provstiet at indgå et samarbejde om at abonnere på brugen af hjemmeside platformen ChurchDesk; som den defineres af ChurchDesk er den "en cloud-baseret platform, som inkluderer en lang række værktøjer til at organisere kirke og holde kontakt til medlemmer. En integreret arbejdsplatform til kirken, hvor 'alt' hænger sammen". Der indgåes i første omgang en to-årig aftale gældende for 2014-2015, som igen i 2015 forlænges til at gælde for 2016-2017.

I 2017 afholdes et orienteringsmøde for sognenes menighedsråd med ChurchDesk mhp. at søge afklaring om, hvorvidt der fortsat var interesse for at gøre brug af ChurchDesk. Budgetsamrådet i 2017 viste fortsat tilslutning til den fælles hjemmesideløsning, og en ny  kontrakt genforhandles i slutningen af 2017 til at løbe for et år ad gangen, foreløbig til og med 2019. Alle sogne i Roskilde Domprovsti er omfattet af samarbejdsaftalen på nær Roskilde Domsogn og Sankt Jørgensbjerg Sogn, der istedet får refunderet deres udgifter til hjemmesideplatformen DKM.

Endvidere indgår Roskilde Domprovsti aftale med ChurchDesk om at hoste provstiets hjemmeside fra 2018.

Jf. vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Roskilde Domprovsti om finansiering om en fælles hjemmeside-/provstiløsning: Klik her