Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fælles aktiviteter

Kirkehøjskolen i Roskilde Domprovsti

Program og tilmelding, Kirkehøjskolen efterår 2021 - Kirken, den er et særligt hus : et “Guds hus”.

4 foredrag – 4 lørdage – 4 sogne

Forårets kirkehøjskole handler om emnet: Kirken, den er et særligt hus : et “Guds hus”.

Den adskiller sig fra andre bygninger både arkitektonisk og i brugen af rummet. Men hvad gør den til noget særligt - til et særligt sted, et særligt “rum”; og hvad kan det egentlig “rumme”?

Kirkehøjskolen afholdes i efteråret på følgende datoer: 4. september, 2. oktober, 6. november og 20. november.

Tilmelding og betaling foretages via nedenstående blanket på denne hjemmeside, og man kan tilmelde sig til den 20. august 2021. Tilmelding efter først-til-mølle princippet - der kan tilmeldes max 75 personer pr. sæson. Prisen er 300 kr. pr. deltager. Betaling foregår samtidig med tilmelding.

Tryk her for tilmelding og betaling 

Hent programmet her

Om Kirkehøjskolen

Kirkehøjskole projektet går tilbage til 2011, hvor en gruppe præster lagde grunden til Kirkehøjskolen, med det udgangspunkt, at ” der er nogen ting, det er bedre og sjovere at gøre i fællesskab’, hvorefter et kirkehøjskole udvalg blev nedsat. Udvalget havde opgaven med at definere et formål, et mandat og hvad man forstod ved en kirkehøjskole i Roskilde Domprovsti. Man fandt, at indholdet i foredragene skulle have et historisk, kunstnerisk og/eller teologisk omdrejningspunkt.

Der var dengang – og siden - enighed om, at det skulle være et fælles projekt i provstiet. At der skulle være tale om undervisning snarere end underholdning, således at der var et læringsaspekt og at man derfor både skulle have foredrag og mulighed for debat efterfølgende.

Kirkehøjskolen havde i de første år ca. 50 deltagere pr. sæson, der med årene er blevet til omkring 80 deltagere pr. sæson, med mange gengangere. Der er en begrænsning på antal deltagere på max 90 med henvisning til de sognegårde, der anvendes til formålet. Med det antal deltagere, har Kirkehøjskolen måttet lægge sig fast på at benytte de 4-5 største sognegårde i provstiet. Deltagergebyret er pr. 2017 fastlagt til 300 kr./ sæson. Hvordan man tilmelder sig fremgår af program, der udsendes to gange årligt (inden sommerferien og inden juleferien, jf. programmer her på siden). ...(læs mere)

På sporet af Jesus

'På sporet af Jesus' er en oplevelsesdag for Roskilde Kommunes 2. klasser. I 2021 er dagen planlagt til torsdag den 10. juni i Roskilde Domprovsti.
Hvert forår bliver Roskilde Domkirke og Palæet suget ind i en tidslomme, når 800 børn træder tilbage i tiden for at komme På sporet af Jesus”...(læs mere)

Grøn Kirke

Grøn Kirke er et initiativ i det danske kirkeliv, som tager fat i de klima- og miljømæssige sider af kirkens liv, og vier dem den opmærksomhed, som vi i dag ved, at de bør have. I hele Danmark er der i skrivende stund 193 grønne kirker, som udgør et netværk, hvor kirkerne ved at gennemgå en ”tjekliste” har fundet sig selv grønne, men i øvrigt udfolder deres grønne kirkelighed, som de selv ønsker det. Håbet er at nå 200 grønne kirker i 2018.

De grønne kirker modtager løbende nyhedsmails fra initiativgruppen, som har adresse og sekretær hos Danske Kirkers Råd. Nyheds mails’ene indeholder alt fra informationer om nye grønne kirker over forslag til lokale tiltag, inspirationsmateriale og liturgisk materiale, til klummer og udblik til det internationale grønne kirkeliv og COP-processen omkring FN’s klimatopmøder, hvor mange kirker og kirkelige organisationer er aktive.

I skrivende stund er vi 50 grønne kirker i Roskilde stift, heraf tre i Roskilde Domprovsti, nemlig kirkerne i Syv, Himmelev og Sankt Jørgensbjerg. Her har menighedsrådene afgjort med sig selv, at deres kirke skulle være en grøn kirke.

Ønsker et menighedsråd at blive grøn kirke sker det ved, at de downloader ”tjeklisten” fra Grøn Kirkes hjemmeside, www.gronkirke.dk. (læs mere)

Pinse i det fri

”Pinse i fri luft” - gudstjeneste under åben himmel og med udsigt til fjorden.

2. pinsedag, den 16. maj 2005, kl. 11 i Amfiteatret i Folkeparken i Roskilde, skete der noget helt nyt i Roskilde Domprovsti. For der blev den første udendørs pinsegudstjeneste, fælles for alle sogne i provstiet, afviklet. Efter 9 måneders løbende forberedelse i en række forskellige udvalg. Gudstjenesten blev så godt modtaget, at lægfolk og præster siden har fortsat samarbejdet og skabt en provstitradition, der altså kan fejre 15 års jubilæum næste år. Mellem 500 - 700 deltagere, heriblandt musikere, korsangere og præster fra hele provstiet, oplever en gudstjeneste for alle sanser. Bl.a. med indslag, der udnytter de udendørs muligheder for en spændende scenografi. Der er altid altergang ved gudstjenesten, og efterfølgende kaffe/the og lidt sødt til. I tilfælde af dårligt vejr, flyttes arrangementet til Roskilde Domkirke.

Gudstjenesten  2. pinsedag  2018 afholdes mandag den 21. maj fra kl. 10.00 i Folkeparken i Roskilde. Årets tema: Over dybe vande.

Begivenheden har de øvrige år samlet mellem 500 og 1000 mennesker i alle aldre.