Trekroner Kirke

Efter 15 års forberedelser sker der endelig noget i byggesagen Trekroner Kirke. I disse måneder arbejdes der på højtryk med at bygge en kirke, som ikke kommer til at ligne nogen anden. Hvis du lægger vejen forbi kirkegrunden, kan du selv følge byggeriet. Fundamentet er lagt og nu er murene kommet op i den endelige højde. 

Murene er støbt på stedet og der skal bruges 200 støbeforme!  Det er C.G. Jensen, der støber murene, og det gør de på basis af de planer og tegninger, som  arkitekfirmaet Rørbæk og Møller Arkitekter har lavet i samarbejde med menighedsrådet. Du kan se planerne herTrekroner Kirkes facebooksideartikel fra Kristeligt Dagblad  

Vi håber, at vi kan holde stor kirkeindvielse i foråret 2019. Du er naturligvis også inviteret!   

Interessen for kirkebyggeriet er meget stor. Dels bygges der ikke så mange kirker i Danmark i disse år, dels er lige præcist denne kirke revolutionerende i sit formsprog. I artiklen nedenfor nævnes, at kirken er færdig i maj 2018, men det er det tidspunkt, hvor firmaet CG Jensen forventer at afslutte deres arbejde. Det er ikke tidspunktet for ibrugtagning af kirken. Det bliver først i foråret 2019 - desværre, for nu kan vi snart ikke vente længere med at få lov til at bruge vores smukke kirke! 

Tanker om Trekroner Kirke Trekroner Kirke skal være et sted hvor mennesker kan samles til højtid og et sted, der giver mulighed for ro, eftertanke og fordybelse. Det er kvaliteter i vores liv, som i almindelighed har trange kår, men som i særdeleshed skal tænkes med i en by, hvor det meste er under opbygning – familieliv, naboskaber, skoleforløb, karriereforløb osv. Kirken er med til at skabe det store fællesskab. De små fællesskaber har vi. De er centreret omkring vores børn, vores arbejde, vores fritidsinteresser osv. I kirken har en bydel mulighed for at danne det store fællesskab, der går på tværs af egen livssituation, interesser og begrænsninger.  

Hvorfor skal Himmelev Sogn have en ny kirke? Trekroner er en del af Himmelev Sogn. Der bor snart 13,000 mennesker i sognet. Heraf bor ca. 4500 i Trekroner, flyttet ind i løbet af de sidste 12 år. Himmelev Kirke har slet ikke kunnet rumme en sådan befolkningstilvækst. Derfor er Himmelev Kirke søndag efter søndag fyldt til bristepunktet. Den er simpelthen blevet alt for lille - heldigvis!   Ramme om både gudstjeneste og samvær 

Vi bygger en kirke, der er fleksibel. Den skal kunne fungere både når der er få og mange kirkegængere, både ved en stille bisættelse og på store konfirmationsdage. Tanken er, at kirkerummet skal have 150 faste siddepladser, der skal suppleres med 50 siddepladser i nicher langs væggen. Kirkens ankomstrum/våbenhus samt kirkens balkon tænkes som et stort rum, der ved særlige lejligheder kan bruges til udvidelse af kirkerummet, så der i alt kan gøres plads til 300 kirkegængere.

Til hverdag skal ankomstrum/våbenhus invitere til uformelt samvær i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Ankomstrummet tænkes indrettet både med cafeborde og med plads til mere intimt samvær på bænke i nicher langs væggene. I tilknytning til kirkerum og våbenhus er et køkken, så de mange mennesker i kirken kan få noget at leve af.    

Lyd, lys og bæredygtighed Der skal kunne spilles forskellig slags musik i kirken: Klassisk, jazz, rytmisk musik mv. Det stiller krav til akustikken. Tanken er fra begyndelsen at bygge orgel, men også gøre plads til at andre instrumenter, kor mv. Der arbejdes med forskellig former for  indfald af dagslys, som det stemningsbærende element i kirken. Bæredygtighed er et vigtigt fokus i kirkebyggeriet. Når kirken er færdig skal forbrug af energi og vand være et minimum, indeklimaet være i orden og bygningen være opført af materialer, der ikke forurener. Tanken er, at kirkens drift skal bidrage til fortælling om det ansvar vi mennesker har for jorden, der er vores fælles udgangspunkt. 
 

Kirkeliv i Trekroner

Menighedsrådet har nedsat et udvalg, der arbejder med udvikling af kirkeliv i Trekroner. Vi byder andre interesserede til at deltage i dette arbejde. Kontakt gerne sognepræst Jarl Ørskov ChristensenAdressen på den nye kirke er: Lysalléen 29 4000 Roskilde Find det på KRAK, klik her

Menighedsrådet har nedsat et udvalg, der arbejder med udvikling af kirkeliv i Trekroner. Vi byder andre interesserede til at deltage i dette arbejde. Kontakt gerne sognepræst Jarl Ørskov ChristensenAdressen på den nye kirke er: Lysalléen 29 4000 Roskilde. 

 

Ophavsret: