Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Økonomiudvalget

Kommissorium for Økonomiudvalget

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 3 medlemmer udpeget af Provstiudvalget.
Udvalget konstituerer sig med formand og vælger selv sin kontaktperson.
Udvalget kan med godkendelse fra Provstiudvalget suppleres med et eller flere medlemmer.

Udvalgets opgaver

 • Budget
 • Udarbejdelse af indstilling om evt. ændringer i modelberegningen for provstiets årlige budget
 • Udarbejdelse af indstilling om de enkelte sognes og provstiets årsbudgetter, herunder
 • Gennemgang af de enkelte sognes budgetudkast
 • Beregning af tildeling af ligningsmidler til de enkelte menighedsråd samt forestå den budgetmæssige orientering om baggrund og forventninger i budgetsamrådene
 • Udvalget kan med Provstiudvalgets godkendelse søge ekstern bistand/rådgivning.
 • Årsregnskab
 • Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget om de enkelte sognes og provstiets årsregnskaber, herunder
 • Gennemgang af årsregnskaberne
 • Udarbejdelse af evt. kommentarer.

Kvartalsrapport

Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget om de enkelte sognes og provstiets kvartalsrapporter, herunder

 • Gennemgang af kvartalsrapporterne
 • Udarbejdelse af evt. kommentarer

Godkendt i Provstiudvalget (2017-2021) den 9. januar 2018.

Medlemmer af Økonomiudvalget under Provstiudvalget, 2018-2021

Hans-Jørgen Skovgaard
Erik Larsen
Kirsten Pilgaard